Synonymer till ämbete

befattning, position, post, försändelse, vakt, tjänst, anställning, hjälp, service