Synonymer till äkta

autentisk, genuin, riktig, sanningsenlig, verklig, oförfalskad, oförvanskad, naturlig, sann, oförställd, egentlig, felfri, korrekt, otvetydig, reell, regelmässig, regelrätt, riktigt, rätt, sant, tillbörlig, grundligt, precis, rättmätig, uppriktig, verklighetsbaserad, ärlig, veritabel, formlig, faktisk, konkret, real, realistisk, realitet