Synonymer till äga rum

hända, drabba, inträffa, ske, bli av, förekomma, infalla