Synonymer

Välkommen till synonymer.org. Här kan du snabbt hitta mer än 30.000 svenska synonymer. Du kan både söka synonymer med hjälp av sökrutan ovan eller genom att bläddra genom synonymer.

Vad är synonymer?

Synonymer är ord som betyder samma sak eller åtminstone är relatvt liktydiga. Man brukar säga att ett ord är synonymt med ett annat. Ett exempel är orden "suddig" och "oskarp", dessa två är varandras synonymer.

Synonymer kan vara beroende på sammanhanget. Orden "stor" och "tjock" kan vara varandras synonymer om man syftar på en persons vikt. Dessa ord är dock inte lika självklara synonymer om man t.ex. talar om tjockleken på en träplanka.

Synonymer är inte begränsade till någon ordklass.

Varför använda synonymer?

Användning av synonymer är ett relativt enkelt sätt att variera användandet av ord. Om ett ord återkommer väldigt ofta kan det oftast ses som behagligt att använda synonymer. Språket (i skrift eller tal) känns mindre upprepande då, särkilt om det upprepade ordet är det första i en mening.

Synonymer är väldigt sällan varandras exakta motsvarigheter. Istället brukar synonymer vara nyanserade varianter som har lite olika betydelser beroende på sammanhanget. Man kan därför med fördel använda synonymer för att betona den nyans man är ute efter. Ett "stort hus" kan betonas att vara ovanligt stort genom "gigantiskt hus".